Trosa Träd & Trädgård AB

Arbete och utbildning inom träd och trädgård

Hjälp utifrån dina behov

Välkommen till Trosa Träd & Trädgård AB, ett företag med stor kunskap om trädfällning. Vi arbetar huvudsakligen med tjänster så som trädfällning och stubbfräsning. Utöver våra trädfällningstjänster är vi även verksamma med utbildningar inom motorsåg och röjsåg. För oss är det viktigt att varje kund som anlitar oss blir helt nöjd. Därför kommer vi anpassa arbetet efter era önskemål och behov. På så sätt kommer du få precis den hjälpen du behöver när du tar hjälp av oss.

Har du några frågor eller funderingar? Tveka då inte på att ta kontakt med oss.

 

Om oss

Vårt företag har varit aktivt i branschen sedan 2018. Dock har vi mångårig erfarenhet sedan tidigare. Det här gör att vi har en bred och gedigen kompetens inom företaget. Därmed kan vi erbjuda högkvalitativt arbete med goda resultat. I vårt arbete utvecklas vi ständigt och håller oss uppdaterade med rätt information och kunskap, för att alltid kunna leverera säkra arbeten till våra kunder.

Vi vänder oss till både privatpersoner och företag.

Säkerhet & noggrannhet

I vårt arbete krävs det kunskap för att kunna genomföra ett noggrant arbete med fokus på säkerhet för människor och omgivning. Trosa Träd & Trädgård AB innehar den kunskap och erfarenhet som krävs. 

Små & stora uppdrag

Inom branschen tar vi oss an både små och stora uppdrag. Vårt mål är att kunna finnas här för alla som behöver vår hjälp, oavsett hur mycket eller lite hjälp det handlar om.

Tjänster & utbildningar

Vårt arbete inkluderar framför allt trädfällning men vi arbetar också med andra tjänster inom träd och trädgård. Oavsett vilken tjänst du anlitar oss för kommer vi arbeta med stort fokus på kvalité och säkerhet. Vi strävar efter att genomföra säkra arbeten där resultatet håller en hög kvalité.

Tjänster

Markfällning

Träd som står med gott utrymme till såväl egendomar som ledningar kan fällas direkt. Naturligtvis arbetar vi ändå med stor noggrannhet och planering för att genomföra en så säker fällning som möjligt.

Avancerad Trädfällning

Det finns träd som står svårt placerade och som kräver mer avancerad teknik för att kunna fällas, t.ex. vinchning med drag och stödlina.

Sektionsfällning

Alla träd går inte att fälla direkt, utan det kan behöva fällas i sektioner för att undvika skadegörelse. Vid en sektionsfällning klättrar vi antingen upp i trädet eller använder oss av en kranlastbil med sågaggregat.

Bortforsling

Bortforsling löser vi med minimal åverkan på mark. Materialet körs iväg, flisas och används som fjärrvärme. I de fall du själv vill ta vara på materialet som ved kapar vi upp det i lämpliga längder.

Stubbfräsning

Vill du bli av med en eller flera stubbar kommer stubbfräsning passa dig bra. Vi fräser bort hela stubben på ett smidigt sätt.

Utbildning

Trosa Träd & Trädgård AB erbjuder kurser i hantering av motorsåg och röjsåg. Genom kurserna får du grundläggande teoretisk och praktisk utbildning och efter godkända prov ett motorsågs-och/eller röjsågskort. Vi jobbar efter Säker Skogs direktiv.

Motorsågskörkort Nivå A-Motorsågning

Kursen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper i motorsågning. Syftet är att ge dig kunskaper och färdigheter så att du på ett säkert sätt kan använda motorkedjesåg vid olika vanligt förekommande sågarbeten. Till exempel till vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. Efter godkänt prov får du motorsågskörkort A.

Motorsågskörkort Nivå B-Trädfällning grund

Kursen vänder sig till dig som har motorsågskörkort Nivå A. Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver Nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. Efter godkänt prov får du motorsågskörkort för nivå B.

Motorsågskörkort Nivå C-Trädfällning avancerad

Kursen vänder sig till dig som har motorsågskörkort AB samt normalt minst 80 timmar praktik. Utbildning syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver Nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svår och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvara tagande av vindfällda träd. Efter godkänt prov får du motorsågskörkort för Nivå C.

Röjsågskörkort Nivå RA

Nivå RA är den grundläggande nivån och en förutsättning för nivå RB, se nedan. Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om röjsågens skötsel och de färdigheter som krävs för att på ett säker sätt använda röjsågen vid enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. Efter godkänt prov får du röjsågskörkort för Nivå RA

Röjsågskörkort Nivå RB

Nivå RB kräver att du har röjsågskörkort för Nivå RA. Utbildningen syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som utöver RA krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjsågen vid normala röjningsarbeten. Kursen behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning. Efter godkänd prov får du röjsågskörkort för Nivå RB.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar kring oss, våra tjänster eller utbildningar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. 

Trosa Träd&Trädgård AB

HJORTSTIGEN 11, 619 91 Trosa

072-992 25 25

jagueinar@gmail.com

Välkommen hit!

Trosa Träd & Trädgård AB kommer kunna ge dig hjälp som är anpassad efter dina önskemål och behov. Med våra tjänster och utbildningar vänder vi oss till både privatpersoner och företag.